Historiek

Expertise dankzij lange traditie

In de jaren twintig van de vorige eeuw stonden 's lands wegenbouwers voor een grote uitdaging: België uitrusten met een wegennet dat deze naam waardig was.
Die pioniers richtten al in 1921 de Belgische Vereniging des Aannemers van Wegeniswerken (B.V.A.W.) op, een vereniging die zeventig jaar later Algemene Borgstellingen zou heten.

De toen opgerichte coöperatieve vennootschap had onder meer tot doel de activiteit van beginnende aannemers te ondersteunen. In 1926 werd het systeem van hoofdelijke en gezamenlijke borgstellingen, op initiatief van de B.V.A.W. aangenomen door de Staat. De erkenningsvoorwaarden van de borgstellingsmaatschappijen werden bij wet vastgesteld. De B.V.A.W. was de eerste die deze erkenning kreeg van het Ministerie van Financiën, meer bepaald van de Deposito- en Consignatiekas.

In de loop van de jaren kende de gezamenlijke borgstelling een toenemend succes. Dankzij de steun van de B.V.A.W. beschikten de wegenbouwers over de noodzakelijke middelen om België te voorzien van een nieuwe infrastructuur. Op die manier werd voldaan aan de eisen van het steeds drukker wordende verkeer en aan de veiligheidseisen van de weggebruikers. Daarbij werden zowel nieuwe autowegen aangelegd als bestaande wegen gemoderniseerd.

In 1964 paste de B.V.A.W. reeds een eerste keer haar benaming aan en werd de Vereniging der Wegenbouwers (VDW).

In 1985 besloot de VDW om in te spelen op de steeds groeiende vraag vanwege algemene bouwaannemers. Vanaf dan werd een groot gedeelte van de verbintenissen van de vennootschap aangegaan ten bate van de privé-markt, in hoofdzaak voor administratieve en industriële gebouwen en kantoorcomplexen.

Om deze ommekeer duidelijker te profileren, werd de naam in 1991 opnieuw veranderd: de Vereniging der Wegenbouwers werd "Algemene Borgstellingen".

Terwijl de maatschappij in 1921 vooral bedoeld was om de beginnende wegenbouwers te steunen en krediet te verstrekken, zijn de ambities van Algemene Borgstellingen vandaag veel ruimer. De vennootschap opereert volledig onafhankelijk en zelfstandig op de markt; zij neemt actief deel aan grote projecten en biedt een ruime waaier van borgstellingsformules aan.